top of page

Uudised

Search

EERO Eesti Lastefondi peamised eesmärgid on: toetada lapsi peredes, kellel on raskusi toimetulekuga;  pakkuda neile ja nende emadele vaimset, füüsilist ja koolialast tuge;   koostöös Eesti naiste varjupaikadega, kes teavad kõige paremini, millised vajadused on kriitilisemad, on fond 2023. aastal aidanud 73 naist ja 158 last. See raha on peamiselt mõeldud oluliste tarvikute, toidu ja vaimse tervise teraapia ning transpordikulude jaoks, mis on seotud teraapiaga - nende lastele ja emadele, kes on kogenud tõsist vaimset ja / või füüsilist vägivalda ning vajavad abi nende traumadega toimetulekul.

Teie annetused aitavad emadel ja lastel toime tulla ja elada turvalist elu. Peaaegu iga viies laps Eestis (umbes 63 000 last) elab vaesuses. Ukraina sõda on põhjustanud energiakriisi ning kaupade ja teenuste hinnad on hüppeliselt tõusnud. Eesti abistamiskomitee USAs ja EERO Kanada toel paraneb paljude laste elukvaliteet, kuna emade vaimse tervise tugevdamine aitab säilitada nende töökohti ning arvestada nende laste vajaduste ja heaoluga.  Samuti kannatab laste vaimne tervis ja loomingulise teraapia abil õpivad nad probleeme lahendama. Aruanded näitavad, et suutsime aidata psühholoogilise teraapia, toidu, koolitarvete või grupiteraapiaga.Mari Ann Tammark EERO Canada and Margo Orupõld Pärnu naistetugikeskusKanada eestlaste kogukonna annetused EEROle aitavad EERO Esto lastefondi kaudu lapsi ja nende emasid, kes elavad Eestis rasketes oludes.


Tänu Hedvig Korpi pärandusele saatis EERO oktoobris rahalist toetust $19,500 CAD (13,800 eurot) järgnevatele naiste tugikeskustele – (Rakvere) Virumaa, Järvamaa, Pärnu, Saaremaa, Läänemaa ja Hiiumaa. See raha on peamiselt vaimse tervise teraapia jaoks ja transpordikuludeks, mis on teraapiaga seotud – nendele lastele ja emadele, kes on kogenud rasket vaimset ja/vōi füüsilist vägivalda ning vajavad abi nende traumadega tegelemiseks. Osa rahast kasutatakse hädavajalike tarvete ja toidu muretsemiseks.


Teie annetused vōimaldavad toimetulekut ning turvalist elu, eriti nendel naistel ja lastel, kes on alustanud oma iseseisvat elu. Seda on nüüd raskem teha, kuna eriolukorra tagajärgede ning Ukraina sōjast tingitud majanduskriisi tōttu on mitmed pered sattunud koos lastega majanduslikult väga raskesse olukorda. Pea iga viies Eesti laps (umbes 63,000 last) elab vaesuses, mōned absoluutses vaesuses. Sōda Ukrainas ja selle tagajärjel tekkinud energiakriis on kōikide kaupade ja teenuste hindu hüppeliselt tõstnud, mis toob isegi rohkem majanduslikke raskusi lastega peredele. EERO toetuse abil muutub paljude laste elukvaliteet paremaks, kuna emade vaimse tervise tugevdamine aitab neil paremini töökohta hoida ja ka tähele panna oma laste vajadusi ja heaolu. Samuti saame aidata lapsi, kelle vaimne tervis on kannatada saanud, pakkudes loovteraapiat, mille abil nad õpivad, kuidas saada hakkama.

EERO/naiste tugikeskuste projekti peamised eesmärgid on kooskōlas EERO lastefondi eesmärkidega, et toetada lapsi peredes, kus on raskusi toimetulekuga; anda neile ja nende emadele vaimset, füüsilist ja koolitoetust; töötada koos Eesti naiste varjupaikadega, kes teavad kõige paremini, millised vajadused on kōige kriitilisemad. Lisaabi on vaja üleminekuajal, eriti siis, kui naised lastega asuvad omaette elama ja rajavad iseseisvat elu.


Loodame, et meie eestlaste kogukond peab meeles neid lapsi ja emasid, kes kannatavad, eriti talve ja jōulude eel, kui neil on meie toetust ja armastust kōige rohkem vaja.


EERO asutas Lastefondi 2020. aasta jaanuaris, et aidata hättasattunud lapsi nende arengus ja elutingimuste parandamisel. Koos Eesti Abistamiskomiteega USA-s me jätkame raha kogumist, et toetada lähisuhte vägivallast väljunud naisi ja lapsi iseseisva elu alustamisel Lääne-, Hiiu-, Saare-, Pärnu-, Järva- ja Virumaal.


bottom of page